Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Maa mõõtmine

Haridusprogrammis seikleme tagasi 19. sajandisse ja uurime, kuidas tol ajal maakera mõõdeti. Abivahendiks saab iga õpilane isikliku kvadrandi, mille meisterdame haridusprogrammis. Räägime ka UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Struve geodeetilise kaare mõõtmise lugu. 

Märksõnad: geograafia, geodeesia, ajalugu, triangulatsioon, kvadrant 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • tunneb kolmnurkade omadusi; 
  • mõõdab horisontaalseid ja vertikaalseid nurki kaarekraadides;
  • teab, kuidas triangulatsiooni tänapäeval kasutatakse (gümnaasium). 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna II ja III kooliastme õpieesmärke „Planeet maa“ ja „Inimene uurib loodust“. Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkidest toetab haridusprogramm huvi kasvatamist ajaloo ja geograafia vastu. Üldpädevustest arendab suhtlus-, matemaatika ja loodusteaduste pädevust.